Uniek

Uniek is een kerk in Vleuten – De Meern en heeft relatief veel jonge gezinnen. We komen iedere zaterdagmiddag om 16:00 uur samen in het gebouw De Klepel van de Marekerk in De Meern (zie locatie). Bij deze bijeenkomsten kan je inspiratie opdoen voor de nieuwe week en is er muziek, gebed en een overdenking.

 

Kinderen

Voor Uniek zijn kinderen erg belangrijk. Het is prettig voor ouders als hun kinderen het naar hun zin hebben en daarnaast is een positieve ervaring met de kerk op jonge leeftijd iets wat Uniek wil nastreven. Daarom wordt er bij elke activiteit nagedacht welke rol de kinderen hierbij kunnen hebben.

 

Visie, kernkwaliteiten en kernwaarden

Het is goed om met elkaar te verwoorden wie en wat we willen zijn, de richting te bepalen waar we heen willen gaan en wat daarbij de uitgangspunten zijn. Dat helpt ons om als kerk niet stil te blijven staan en gezamenlijk aan de toekomst van Uniek invulling te geven.

Visie

Uniek is de kerk waar onze kinderen, onze vrienden en wij ons thuis voelen en waar we elkaar helpen om Jezus te volgen en God en de bijbel beter te begrijpen.

Kernkwaliteiten

Bij alles wat we doen streven we naar ruimte voor aanbidding, gezelligheid en maatschappelijke betrokkenheid. Die drie kernkwaliteiten vinden we belangrijk en we durven te zeggen dat we daarin uitblinken.

Kernwaarden

Bij de kernkwaliteiten horen bijpassende kernwaarden. Uniek heeft de volgende kernwaarden die we met elkaar belangrijk vinden:

  • Opbouwend: We willen elkaar helpen en versterken in het vinden van onze relatie met God en met anderen.
  • Echt: We spelen geen rol en doen ons niet beter of mooier voor dan we zijn.
  • Vriendschap: We staan voor elkaar klaar, op ieder moment, in goede en slechte tijden.
  • Open: We zijn open over wie we zijn en wat ons bezig houdt. Dit versterkt onze onderlinge band en vriendschap.
  • Eigen verantwoordelijkheid: We hebben onze eigen verantwoordelijkheid als het gaat om de manier waarop we met elkaar omgaan en waarop we onze relatie beleven met God.

 

Predikant

Onze predikant is Thierry de Reus.

ANBI

Uniek is een gemeente van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten en heeft een ANBI-status.

Klik hier voor de registratie.