Uniek

Uniek is een kerk in Vleuten – De Meern en heeft relatief veel jonge gezinnen. We komen iedere zaterdagmiddag om 15.00 uur samen in het gebouw van BSO Passiebloem in Vleuterweide (zie locatie). Tijdens deze Uniekdienst kan je inspiratie opdoen voor de nieuwe week en is er muziek, gebed en een overdenking.

Ook buiten de diensten om hebben we contact met elkaar en ondernemen we activiteiten via kleine groepen, oftewel Klein Uniek. Met Klein Uniek doen we bijbelstudies, houden we sabbatopeningen en ondernemen we maatschappelijke activiteiten.

 

Kinderen

Voor Uniek zijn kinderen erg belangrijk. Het is prettig voor ouders als hun kinderen het naar hun zin hebben en daarnaast is een positieve ervaring met de kerk op jonge leeftijd iets wat Uniek wil nastreven. Daarom is er tijdens elke dienst een kinderprogramma: Uniekids.

Verder wordt er bij elke activiteit nagedacht welke rol de kinderen hierbij kunnen hebben.

 

Visie, kernkwaliteiten en kernwaarden

Het is goed om met elkaar te verwoorden wie en wat we willen zijn, de richting te bepalen waar we heen willen gaan en wat daarbij de uitgangspunten zijn. Dat helpt ons om als kerk niet stil te blijven staan en gezamenlijk aan de toekomst van Uniek invulling te geven.

Visie

Uniek is de kerk waar onze kinderen, onze vrienden en wij ons thuis voelen en waar we elkaar helpen om Jezus te volgen en God en de bijbel beter te begrijpen.

Kernkwaliteiten

Bij alles wat we doen streven we naar ruimte voor aanbidding, gezelligheid en maatschappelijke betrokkenheid. Die drie kernkwaliteiten vinden we belangrijk en we durven te zeggen dat we daarin uitblinken.

Kernwaarden

Bij de kernkwaliteiten horen bijpassende kernwaarden. Uniek heeft de volgende kernwaarden die we met elkaar belangrijk vinden:

  • —Opbouwend: We willen elkaar helpen en versterken in het vinden van onze relatie met God en met anderen.
  • —Echt: We spelen geen rol en doen ons niet beter of mooier voor dan we zijn.
  • —Vriendschap: We staan voor elkaar klaar, op ieder moment, in goede en slechte tijden.
  • —Open: We zijn open over wie we zijn en wat ons bezig houdt. Dit versterkt onze onderlinge band en vriendschap.
  • —Eigen verantwoordelijkheid: We hebben onze eigen verantwoordelijkheid als het gaat om de manier waarop we met elkaar omgaan en waarop we onze relatie beleven met God.

 

Predikant

Ik ben Lex van Dijk en ben predikant van Uniek. Naast predikant ben ik jarenlang als psycholoog werkzaam geweest. Ik ben een enthousiast fietser en vooral mountainbiker. Een paar keer per week ga ik de bossen in rond Bilthoven en dan geniet ik van het avontuurlijke fietsen in de natuur. Mijn afspraken doe ik het liefst zoveel mogelijk op de (gewone) fiets.

Lex van Dijk

Ik hou van mijn werk als predikant en ook daarin ben ik een liefhebber van het avontuurlijke. Structuur is belangrijk in het leven maar sleur is op den duur dodelijk. Daarom breng ik graag afwisseling in alles wat ik doe en de manier waarop ik dingen doe.

De dienst op zaterdag is het hoogtepunt van de week. Deze moet dan ook het visitekaartje zijn van Uniek. Elke gelovige en elke bezoeker moet er van op aan kunnen dat je uit de bijeenkomst een zegen meeneemt. Het is heerlijk om verwarmd en opgeladen te worden in het contact met elkaar maar vooral in het contact met God.

Het is mijn doel om mee te werken aan een gemeente die zorgzaam en gastvrij is. Het is een plek waar je je thuis mag voelen en waar je jezelf mag zijn. We hopen dat Uniek een levende en creatieve groep blijft waar alles wat ons opbouwt mogelijk is.

 

ANBI

Uniek is een gemeente van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten en heeft een ANBI-status.

Klik hier voor de registratie.